Gelar di Kasultanan Yogyakarta


Gelar yang dipakai di Kasultanan Ngayogyakarto Hadiningrat
 • Penguasa Kesultanan: Sampeyan Dalem ingkang Sinuhun Kanjeng Sri Sultan Hamengku Buwana Senapati ing Alaga Ngabdurrokhman Sayidin Panatagama Khalifatullah ingkang Jumeneng Kaping ... (yang berarti pemimpin yang menguasai dunia, komandan besar, pelayan Tuhan, Tuan semua orang yang percaya)
 • Permaisuri Sultan Hamengku Buwono: Gusti Kanjeng Ratu (GKR)
 • Selir Sultan Hamengkubuwana: Kanjeng Bendara Raden Ayu (KBRAy)
 • Pewaris tahta Kesultanan (putra mahkota): Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anum Amangku Negara Sudibya Rajaputra Nalendra ing Mataram
 • Anak lelaki selain putra mahkota dari permaisuri ketika masih muda: Gusti Raden Mas (GRM)
 • Anak lelaki selain putra mahkota dari permaisuri ketika sudah dewasa: Gusti Bendara Pangeran Harya (GBPH)
 • Anak lelaki dari selir ketika masih muda: Bendara Raden Mas (BRM)
 • Anak lelaki dari selir ketika sudah dewasa: Bendara Pangeran Harya (BPH)
 • Cucu lelaki dan keturunan lelaki lain dari garis pria: Raden Mas (RM)
 • Anak perempuan dari permaisuri ketika belum dinikahkan: Gusti Raden Ajeng (GRA)
 • Anak perempuan dari permaisuri ketika sudah dinikahkan: Gusti Raden Ayu (GRAy)
 • Anak perempuan tertua dari permaisuri ketika sudah dewasa: Gusti Kanjeng Ratu (GKR)
 • Anak perempuan dari selir ketika belum dinikahkan: Bendara Raden Ajeng (BRA)
 • Anak perempuan dari selir ketika sudah dinikahkan: Bendara Raden Ayu (BRAy)
 • Cucu perempuan dan keturunan perempuan lain dari garis pria, sebelum dinikahkan: Raden Ajeng (RA)
 • Cucu perempuan dan keturunan perempuan lain dari garis pria, sesudah dinikahkan: Raden Ayu (RAy)

Gelar Paku Alaman Yogyakarta

 
Gelar yang dipakai di Kadipaten Paku Alaman di Yogyakarta
 • Penguasa Paku Alaman: Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Haryo Raja Paku Alam Kaping ...
 • Permaisuri Raja Paku Alam: Kanjeng Bendara Raden Ayu (KBRAy)
 • Selir Raja Paku Alam: Bendara Raden Ayu (BRAy) atau Raden Ayu (RAy)
 • Pewaris tahta Paku Alaman (putra mahkota): Bandara Pangeran Harya Suryadilaga
 • Anak lelaki selain putra mahkota dari permaisuri ketika masih muda: Gusti Bendara Raden Mas (GBRM)
 • Anak lelaki selain putra mahkota dari permaisuri ketika sudah dewasa: Kanjeng Pangeran Haryo (KPH)
 • Anak lelaki dari selir ketika masih muda: Raden Mas (RM)
 • Anak lelaki dari selir ketika sudah dewasa: Bendara Raden Harya (BRH)
 • Cucu lelaki dan keturunan lelaki sampai generasi ketiga dari garis pria: Raden Mas (RM)
 • Keturunan lelaki setelah generasi keempat lain dari garis pria: Raden
 • Anak perempuan dari permaisuri ketika belum dinikahkan: Gusti Bendara Raden Ajeng (GBRA)
 • Anak perempuan dari permaisuri ketika sudah dinikahkan: Gusti Bendara Raden Ayu (GBRAy)
 • Anak perempuan dari selir ketika belum dinikahkan: Bendara Raden Ajeng (BRA)
 • Anak perempuan dari selir ketika sudah dinikahkan: Bendara Raden Ayu (BRAy)
 • Cucu perempuan dan keturunan perempuan lain dari garis pria, sebelum dinikahkan: Raden Ajeng (RA)
 • Cucu perempuan dan keturunan perempuan lain dari garis pria, sesudah dinikahkan: Raden Ayu (RAy)

0 komentar:

Leave a Comment

Jangan lupa beri komentar ya..